Helaas heeft het bestuur van Faunasport moeten besluiten om de jongdierendag welke gehouden zou worden op zaterdag 4 september te annuleren vanwege corona.